Laatste Nieuws

Ons zeer gewaardeerde lid Arie Brakenhoff is dinsdagmiddag ons helaas ontvallen.
Arie wordt maandag 20 september in besloten kring gecremeerd.

Mocht je Arie willen uitzwaaien, zijn laatste reis vangt aan om 11.00 uur van de Heereweg 63.

Arie was een markant figuur binnen onze club. Een man met een duidelijke mening en een hart van goud. Zeg je Arie Brakenhoff, dan zeg je clubhuis van de Salamander. Ons clubhuis zou zonder Arie zijn inzet, inzicht en inbreng, denk hierbij aan materialen, nauwelijks tot stand zijn gekomen. Wij zullen Arie zowel op het strand als ook in ons clubhuis zeker missen.

Namens het bestuur,

Gert-Jan de Zeeuw.
 
 
 
 

Een super leuk stuk in de krant 50 jaar Salamander

 

Voor 2021 kunnen wij weer meer boten stallen in het zomer seizoen.

Wij verhuizen mee met Sports at Sea naar Deining dus op het noordelijke gedeelte van het strand.

Op de foto een sfeerimpressie en wij krijgen het meest linkse stuk strand.

Voorzien van diverse nieuwe snufjes gaan ook wij erop vooruit.

Afhankelijk van de papierwinkel en het daadwerkelijke verhuizen is de hoop uitgesproken om inderdaad het volgende zomerseizoen de boten op het nieuwe gedeelte te kunnen stallen.

 

 Agenda Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2020

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van

Zeeboten- vereniging de Salamander

Op vrijdag 27 Maart 2020

Aanvang 20.00u in het Clubhuis op Wouterland

 

1     Opening  

2     Mededelingen en mededelingen van huishoudelijke aard.

3     Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 2019

4     Ingekomen stukken

5     Jaarverslag   2019

6     Jaarrekening  2019

Toelichting door de penningmeester  : Nico Weel

Verslag van de kascommissie: Hielke Boomsma en Berend Wijers, Reserve Gerard Welp

7    Strandzaken

8    Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Nico Weel; penningmeester.

Tegen kandidaten kunnen zich tot 20 maart 2019 aanmelden via de mail bij de secretaris of mondeling bij het bestuur. (lyddeleur@hotmail.com)

       Pauze

    Huldiging Kampioenen, bekendmaking nieuwe wedstrijddata.

 

10    Rondvraag.

 

11    Sluiting.

 

Kom van dat dak af

Wie kent niet deze iconische songtekst. In dit geval ging het niet om Janne Jansen zijn vrouw maar om de harde werkers die ons clubhuis van nieuwe dakbedekking hebben voorzien.

Onder de bezielende leiding van Gerard Duin hebben Ed Blok, Sjaak Tessel, Co Molenaar, Hielke Boomsma, Nico Weel, Hans Welp, Sander Koenenkoop, Peter Admiraal, Piet Roos, de medewerkers van High-Projects en ondergetekende ons clubhuis voorzien van nieuwe dakbedekking.

Dinsdag werd begonnen met het verwijderen van de dakbedekking. Het was een pittige klus om 40 jaar dakbedekking, in meerdere lagen over elkaar heen geplakt, los te trekken. Na 5 uur stevig doorwerken lag de dakbedekking in de container, en konden de verschillende dak doorvoeren  worden verwijderd. Aansluitend werd er begonnen met het repareren van de diverse slechte plekken in het dak.

                 

Woensdag en donderdag werden besteed aan verwijderen van duizend en één kopspijkertjes, verdere reparaties en het afdekken met folie.

Vrijdag en zaterdag was de dakdekker , High-Projects, aan de beurt  met isoleren, plaatsen van afvoeren en het lijmen van de kunststof  dakbedekking.

Ons dak is nu voorzien van een 10 cm dikke isolatie laag, nieuwe hemelwaterlosingen en doorvoeren voor de c.v. ketel en ontluchtingen.

             

 

 

Tevens zijn de P.V.C. regenpijpen vervangen door stalen onder pijpen en verzinkte boven pijpen en is de dakrand afgewerkt.

We kunnen stellen dat ons clubhuis voor wat de buitenkant betreft toekomstbestendig is.

Ik wil niet alleen bovengenoemde vrijwilligers van harte bedanken maar ook:

Arie Brakenhof die langs kwam met heerlijke gerookte makreel en een generator ter beschikking stelde.

Mark Zomerdijk voor zijn waardevolle advies inzake de stroomvoorziening.

Ben Prins,  Ellie Brakenhof en alle anderen die langs zijn geweest  voor de getoonde belangstelling.

En H.S.V. die middels een mooie donatie deze operatie mede mogelijk gemaakt heeft.  

Gert-Jan de Zeeuw

 

 

 

 

De toppers van onze vereniging

De nummers 1, 2 en 3 zondagcompetitie van het seizoen 2018 – 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

Het bestuur bestaat nu uit:

Gert-Jan de Zeeuw  Voorzitter

Nico Weel  Penningmeester

Lydia de Leur Secretaris

Piet Roos  Vice-Voorzitter

Gerard Duin  Bestuurslid

 

De kampioen van 2017/2018 is bekend

1e Peter Mourits

2e  Sjaak Tessel

3e Hielke Boomsma

Hieronder de concept agenda voor de komende Algemene Ledenvergadering.

de definitieve agenda en de daarbij behorende stukken krijgen alle leden persoonlijk op papier ruim voor de ALV

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van

Zeeboten- vereniging de Salamander

Op vrijdag 23 Maart 2018

Aanvang 20.00u in het Clubhuis op Wouterland

 

1     Opening  

2     Mededelingen en mededelingen van huishoudelijke aard.

3     Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 2017

4     Ingekomen stukken

5     Jaarverslag   2017

6     Jaarrekening  2017

Toelichting door de penningmeester  : Nico Weel

Verslag van de kascommissie

7    Bestuursverkiezing:

Vacature Voorzitter :

Het bestuur stelt Gert-Jan de Zeeuw voor.

afgetreden en niet herkiesbaar :  Arie Brakenhoff .

Het bestuur stelt Gerard Duin voor.

Tegen kandidaten kunnen zich tot 16 maart 2018 aanmelden via de mail bij de secretaris of mondeling bij het bestuur. (lyddeleur@hotmail.com)

Pauze

8     Huldiging Kampioenen, bekendmaking nieuwe wedstrijddata.

 

9     Rondvraag.

 

10  Sluiting.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat foto's van onze boten op het strand

 

 

 

foto's van begin januari 2017

 

 

         

Denken jullie aan het overmaken van de contributie voor 1 maart

Op NL46RABO0311918344