Laatste Nieuws

Beste allemaal.

Inmiddels is er met 26 deelnemers al een mooi bedrag binnengekomen. De actie loopt nog een week dus je hebt nog wel even de tijd om je rondje te geven. Rondjes die na het einde van de actie maar vóór de trekkingsdatum van de loterij binnenkomen dingen gewoon mee naar de prijzen. 

 

 

Beste allemaal.

Na aankondig van de actie Rondje voor de Salamander kwamen er via de appgroep van de Salamander veel enthousiaste reacties binnen. Alhoewel de actie rondje voor de Salamander eigenlijk op 15 februari begint hebben sommige al een rondje gegeven. Meedoen aan deze actie is uiteraard niet alleen voorbehouden aan leden van de Salamander.

 Iedereen die de Salamander een warm hart toedraagt kan meedoen en dingt dan ook mee naar een van de prijzen.

 

Beschikbare opties.

Kwart rondje     5 Euro

Half rondje   10 Euro

Een rondje    20 Euro

Twee rondjes  40 Euro

Vijf rondjes   100 Euro

Tien rondjes   200 Euro

Maak je rondje over op bankrekeningnummer NL 46RABO 0311918344 onder vermelding van je naam en rondje.

 

Onder de deelnemers worden Salamander waardebonnen, beschikbaar gesteld door Hielke Boomsma en Frans Glorie, ter waarde van

65 Euro, 45 Euro en 35 Euro verloot.

Reza Repair heeft een waardebon van 25 Euro voor telefoonartikelen ter beschikking gesteld.

En 5 pakketten hengelsportartikelen ter waarde van 20 Euro, beschikbaar gesteld door de Salamander.

Tevens is er een mysteriepakket ter beschikking gesteld door Gerard Duin.

zie de foto's hieronder. In totaal negen mooie prijzen die onder de deelnemers worden verloot.

 Jullie hebben tot 15 april de tijd om mee te doen aan deze actie.

We houden jullie via de site, appgroep en mail op de hoogte.

lineclipper plus rol nylon                       Murs met lamp en assorti doos.        Opwindsteun plus rol nylon.

 

Waardebonnen van Salamander en Reza Repair.       Onthaaktang en getaperde voorslag.

Muts plus onthaker.

                                                                        mysteriepakket.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Voor 2021 kunnen wij weer meer boten stallen in het zomer seizoen.

Wij verhuizen mee met Sports at Sea naar Deining dus op het noordelijke gedeelte van het strand.

Op de foto een sfeerimpressie en wij krijgen het meest linkse stuk strand.

Voorzien van diverse nieuwe snufjes gaan ook wij erop vooruit.

Afhankelijk van de papierwinkel en het daadwerkelijke verhuizen is de hoop uitgesproken om inderdaad het volgende zomerseizoen de boten op het nieuwe gedeelte te kunnen stallen.

 

 

Beste visvrienden

In overleg met Jeroen van 't Veer is besloten om de in het najaar te organiseren knoopavond i.v.m. de Corona crisis niet door te laten gaan.

 

Met ingang van 1 juli mogen wij weer gebruik maken van ons clubhuis met in achtneming van de volgende maatregelen.

Je komt het clubhuis binnen via de voordeur en ontsmet je handen in de hal. Je volgt de looproute, gele pijlen op vloer. De zitplaatsen zijn aangegeven met groene stickers. Als je iets wilt bestellen bij de bar blijf je achter de gele lijn. Als je bestelling op de bar staat neem je de 1,5 meter in acht, betaal je indien mogelijk gepast en neemt je bestelling mee. Met niet meer dan twee personen te gelijk in het toilet gedeelte.

Je verlaat het clubhuis via de roldeur van de tractorstalling.

Neem  de anderhalve meter en de hygienemaatregelen in acht. Volg de aanwijzingen van het barpersoneel op.

En last but not least:

Voel je je niet lekker, blijf dan thuis.

 

 

 

 

Het bestuur zit niet stil.

Onze secretaris doet samen met andere verenigingen verwoede pogingen om de sportkantines en clubhuizen weer te openen. Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd weer gebruik maken van ons clubhuis met inachtneming van de voorschriften.

 

De Coronavirusmaatregelen  hebben hun impact op het wedstrijdschema van de Salamander.

De eerste competitiewedstrijd word  gevist op 7 juni. Dit is tevens de laatste wedstrijd voor de zomerstop.

De zomeravondcompetitie begint, onder voorbehoud van voldoende deelname, op 19 juni.

De zondag competitie begint na de zomerstop op 6 september.

Doen er zich nieuwe ontwikkelingen voor, dan wordt u per mail en via de site op de hoogte gehouden.

Ons clubhuis blijft helaas tot nader bericht dicht .

Voor nieuws betreffende de NFB zie de nieuwspagina.

Blijf tevens deze website, zeevisvereniging-de-salamander en de Facebookpagina  Zeeboten en strandvisvereniging de Salamander van onze vereniging volgen.

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan de Zeeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam 

 

Onlangs  bereikte ons het droeve bericht dat Ber Veldt, medeoprichter en erelid van Zeeboten- en Strandvisvereniging  de Salamander op 77 jarige leeftijd is overleden.  

Ber heeft, in 1973 samen met anderen, met veel enthousiasme de Salamander opgericht en een stuk strand geregeld om de visboten op te stallen. Vergaderingen vonden steevast plaats in zijn biljartcentrum waarbij Ber de aanwezige leden trakteerde op een zelfgebakken visje. Weliswaar wat aan de zoute kant, maar dat was weer goed voor de baromzet. 

Wij wensen zijn familie veel strekte toe in deze moeilijke tijd.    

Namens de Zeeboten- en Strandvisvereniging de Salamander 

 

Bericht voor onze leden:

De extra maatregelen, om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, die zijn afgekondigd in de persconferentie van 23 maart, hebben hun impact op het wedstrijdschema van de Salamander en ook de NFB.

De eerste mogelijkheid om, uiteraard onder voorbehoud, een zondag competitiewedstrijd te vissen is volgens het wedstrijdschema op 7 juni. Dit is tevens de laatste wedstrijd voor de zomerstop.

De eerste zomeravondwedstrijd na 1 juni is, onder voorbehoud, op 19 juni.

De zondag competitie begint na de zomerstop, onder voorbehoud, op 6 september.

Doen er zich nieuwe ontwikkelingen voor, dan wordt u per mail op de hoogte gehouden.

Ook het clubhuis blijft dicht tot deze maatregelen voorbij zijn.

Blijf tevens deze website en de Facebookpagina  Zeevis en strandvisvereniging de Salamander van onze vereniging volgen.

Ook het wedstrijdschema van de NFB is gewijzigd.

 Het NFB strandviswedstrijden 2020 schema ziet er nu voorlopig als volgt uit:

1e wedstrijd zaterdag 19 september 2020 Terheijde aan Zeebootvissers Terheijde

2e wedstrijd zaterdag   3 oktober 2020 Castricum bij de Salamander

3e wedstrijd zaterdag 24 oktober 2020 Noordwijk bij De Sportvisser

4e wedstrijd zaterdag 28 november 2020 Katwijk aan Zee bij Brittenburgh.

 

Alles onder voorbehoud van de eventuele nieuwe wijzigingen m.b.t. het Coronavirus.

 

De NFB heeft een een nieuwe wedstrijdflyer op Facebook en de website geplaatst met daarbij uiteraard een korte toelichting over de aanpassingen.

 

Vertrouwende op een goede ontvangst en in de hoop dat u allen veilig en gezond blijft.

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan de Zeeuw

Voorzitter van Zeeboten en Strandvis vereniging de Salamander.

 

 

 Agenda Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2020

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van

Zeeboten- vereniging de Salamander

Op vrijdag 27 Maart 2020

Aanvang 20.00u in het Clubhuis op Wouterland

 

1     Opening  

2     Mededelingen en mededelingen van huishoudelijke aard.

3     Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 2019

4     Ingekomen stukken

5     Jaarverslag   2019

6     Jaarrekening  2019

Toelichting door de penningmeester  : Nico Weel

Verslag van de kascommissie: Hielke Boomsma en Berend Wijers, Reserve Gerard Welp

7    Strandzaken

8    Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Nico Weel; penningmeester.

Tegen kandidaten kunnen zich tot 20 maart 2019 aanmelden via de mail bij de secretaris of mondeling bij het bestuur. (lyddeleur@hotmail.com)

       Pauze

    Huldiging Kampioenen, bekendmaking nieuwe wedstrijddata.

 

10    Rondvraag.

 

11    Sluiting.

Sports at Sea is weg!

Dus? Precies, er is geen stuk meer waar we niet mogen vissen! 

Kom van dat dak af

Wie kent niet deze iconische songtekst. In dit geval ging het niet om Janne Jansen zijn vrouw maar om de harde werkers die ons clubhuis van nieuwe dakbedekking hebben voorzien.

Onder de bezielende leiding van Gerard Duin hebben Ed Blok, Sjaak Tessel, Co Molenaar, Hielke Boomsma, Nico Weel, Hans Welp, Sander Koenenkoop, Peter Admiraal, Piet Roos, de medewerkers van High-Projects en ondergetekende ons clubhuis voorzien van nieuwe dakbedekking.

Dinsdag werd begonnen met het verwijderen van de dakbedekking. Het was een pittige klus om 40 jaar dakbedekking, in meerdere lagen over elkaar heen geplakt, los te trekken. Na 5 uur stevig doorwerken lag de dakbedekking in de container, en konden de verschillende dak doorvoeren  worden verwijderd. Aansluitend werd er begonnen met het repareren van de diverse slechte plekken in het dak.

                 

Woensdag en donderdag werden besteed aan verwijderen van duizend en één kopspijkertjes, verdere reparaties en het afdekken met folie.

Vrijdag en zaterdag was de dakdekker , High-Projects, aan de beurt  met isoleren, plaatsen van afvoeren en het lijmen van de kunststof  dakbedekking.

Ons dak is nu voorzien van een 10 cm dikke isolatie laag, nieuwe hemelwaterlosingen en doorvoeren voor de c.v. ketel en ontluchtingen.

             

 

 

Tevens zijn de P.V.C. regenpijpen vervangen door stalen onder pijpen en verzinkte boven pijpen en is de dakrand afgewerkt.

We kunnen stellen dat ons clubhuis voor wat de buitenkant betreft toekomstbestendig is.

Ik wil niet alleen bovengenoemde vrijwilligers van harte bedanken maar ook:

Arie Brakenhof die langs kwam met heerlijke gerookte makreel en een generator ter beschikking stelde.

Mark Zomerdijk voor zijn waardevolle advies inzake de stroomvoorziening.

Ben Prins,  Ellie Brakenhof en alle anderen die langs zijn geweest  voor de getoonde belangstelling.

En H.S.V. die middels een mooie donatie deze operatie mede mogelijk gemaakt heeft.  

Gert-Jan de Zeeuw

 

 

 

 

De toppers van onze vereniging

De nummers 1, 2 en 3 zondagcompetitie van het seizoen 2018 – 2019

 

Belangrijke mededeling voor onze wedstrijdvissers, hier volgt een mededeling van Peter Hollenberg en Cor Juffermans

Beste wedstrijdvissers van de Salamander,

Tijdens de jaarvergadering afgelopen vrijdag hebben Peter Hollenberg en ik een voorstel ingediend om het wedstrijdvissen bij ons aan het strand competatiever te maken. Meer strijd en meer kans op een mooiere competitie. Omdat veel van de wedstrijdvissers er niet waren is afgesproken om het stemmen over de diverse wijzigingen uit te stellen tot na afloop van de wedstrijd van 14 april aanstaande. Dus even voor alle duidelijkheid, er is nog niets verandert ten op zichte van vorig jaar.

Ons voorstel behelst een aantal punten waar over gestemd moet worden.

Genoeg geluld, hier ons voorstel:

Om het wedstrijdveld voor iedereen bereikbaar te houden, hebben wij voorgesteld om een denkbeeldige grens te trekken bij de strandopgang Bad Noord en zo'n zelfde denkbeeldige grens bij de strandopgang Stille Strand. De reden voor deze afbakening is dus de bereikbaarheid voor iedereen en dat we op deze manier ook daadwerkelijk vissen op het strand van Castricum. Dit afgebakende visgebied is groot genoeg voor de 30 wedstrijdvissers die er gemiddeld staan tijdens een wedstrijd. Stemming: akkoord ja/nee.

Wij willen dit gebied in drie vakken verdelen. Vak A, vak B en vak C. Vak A ligt ten zuiden van het SAS gebouw en loopt dus tot aan het stille strand. Vak C ligt ten noorden van De Deining en loopt dus tot aan Bad Noord. De ruimte tussen vak A en C is dus vak B. De reden om in drie vakken te gaan vissen, heeft alles te maken met een nieuw puntensysteem wat wij willen introduceren en wat ik hierna zal uitleggen. Stemming: akkoord ja/nee alleen van toepassing als nieuw puntensysteem aangenomen wordt.

Ons voorstel tot een nieuw puntensysteem is afgekeken van het puntensysteem wat de NFB hanteert. De NFB verdeeld een wedstrijdveld altijd in vijf vakken. Gezien ons ledenaantal volstaat bij ons de indeling van drie vakken. Elk vak kent zijn eigen nr. 1, nr. 2, nr. 3 en ga zo maar door. Aan het eind van de wedstrijd worden al deze resultaten bij elkaar gelegd om tot een dagklassement te komen. De punten 1, 2 en 3 worden verdeeld over de nr's 1 uit elk afzonderlijk vak. Een voorbeeld. De winnaar in vak A heeft 100 cm, de winnaar in vak B 50 cm en de winnaar in vak C 75 cm. De Dagwinnaar wordt dan de winnaar uit vak A, deze krijgt 1 punt en de bijbehorende waardebon. De tweede plaats gaat naar de winnaar uit vak C, deze krijgt 2 punten en de bijbehorende waardebon. De winnaar uit vak B krijgt dan de derde plek inclusief bijbehorende waardebon en 3 punten. De nummers 2 uit elk vak gaan nu de punten 4, 5 en 6 verdelen. Wederom even een voorbeeld. De nr. 2 in vak A heeft 15 cm, de nr. 2 in vak B heeft 45 cm en de nr. 2 in vak C heeft 30 cm. De nummer 4 in het dagklassement is dan de nr. 2 uit vak B. Deze krijgt 4 punten. De nr. 2 uit vak C krijgt 5 punten en de nr. 2 uit vak A krijgt dan 6 punten. Jullie zullen begrijpen dat de nr's 3 uit ieder vak de punten 7, 8 en 9 gaan verdelen. Die verdeling van punten gaat door tot de laatste visvanger van punten is voorzien. Het maakt dus niet uit in welk vak je staat, je maakt namelijk overal kans op een hogere klassering vanwege de verdeling over de vakken. Omdat de prijzen over de vakken worden verdeeld, komen niet alle prijswinnaars meer uit hetzelfde gebied. Als op een gegeven moment er in een vak geen visvangers meer zijn, dan gaat de puntentelling verder over de vakken waar nog wel vis is gevangen. We tellen door tot en met de laatste visvanger. De mensen die wel gevist hebben, maar geen vis hebben gevangen krijgen 1 punt meer dan de laatste visvanger en diegenen die niet gevist hebben, maar wel bekend staan als competitievisser krijgen 2 punten meer dan de laatste visvanger. Wij denken met dit puntensysteem een betere verdeling van het prijzengeld te bewerkstelligen. Stemming: akkoord ja/nee. Indien ja, dan moet ook een akkoord gegeven worden op de vakindeling.

Er is ons/jullie ook de vraag gesteld of we misschien het slechtste resultaat moeten laten vervallen. Peter en ik hebben hier ook over nagedacht en de volgende stelling aangenomen. Het slechtste resultaat vervalt niet. Stemming: akkoord ja/nee.

En als laatste hebben we ook nagedacht over het feit dat er zo weinig aanwas is voor wat betreft nieuwe leden. Dit betreft zowel de jeugd als senioren. Een groot deel van Nederland leest met enige regelmaat de sociale media als het over het vissen op het strand van Castricum aan Zee gaat. En met enige jaloersheid lezen zij dan dat er weer ongelofelijk veel vis is gevangen bij ons op het strand. Wie een beetje het strand volgt, zal het ook vast opgevallen zijn, dat er regelmatig mensen van buiten Castricum op ons strand staan te vissen. De animo om er te vissen, is er dus wel, maar wat houdt ze tegen om lid te worden van onze vereniging. Zowel Peter als ik hebben ons oor zo her en der te luister gelegd en gevraagd wat er niet klopt of raar is bij onze wedstrijden. En wat wij dan horen, is dat men het raar vindt dat een visser zelf zijn eigen vis mag meten. Dat ongenoegen is ook bij onze leden merkbaar. Men vindt onze competitie met dat zelf meten niet eerlijk genoeg. Om door de buitenwacht serieuzer genomen te worden en de onvrede bij een groot aantal van onze leden weg te halen, willen Peter en ik graag het meten door je buurman weer introduceren. Stemming: akkoord ja/nee.

Aan het zelf zoeken van je visplek verandert niets. Dat kan dus de ene keer een plek in vak A zijn en de volgende wedstrijd in vak B. Heb je eenmaal een plek gekozen voor die dag, dan moet je wel in dat vak blijven vissen. Heb je vandaag gekozen voor vak A, dan is vandaag vak A jouw vak. Daarbinnen verkassen naar een ander plekje mag, maar naar een ander vak verkassen tijdens de wedstrijd mag niet. Nogmaals als je de volgende wedstrijd in een ander vak wilt vissen, dan ben je daar helemaal vrij in.

Als het voorstel "je vis laten meten door je buurman" er door komt, is men verplicht om een bewaaremmer mee te nemen naar de competitiewedstrijden. De afspraak om niet voor het SAS gebouw te gaan vissen, blijft gewoon zoals hij was.

 

Op 12 april is er een knoopavond in ons clubhuis

De Salamander knoopt de eindjes aan elkaar. Tijdens deze gezellige en informatieve avond krijg je les van experts. Zij leren je onderlijnen knopen, waarmee je verder gaat werpen en meer vis gaat vangen. Deze onderlijnen zijn niet standaard te kopen bij hengelsport speciaal zaken. De te gebruiken materialen worden gesponsord door een regionale groothandel in hengelsportmaterialen. Tevens is er een hengelsportwinkelier aanwezig, zodat je, indien gewenst, nog materialen voor thuis kunt aanschaffen. Iedere zeevisser is , na opgave deelname, welkom op vrijdagavond 12 april bij “zeeboten en strandvisvereniging De Salamander”. Sportpark “Wouterland” Van Haerlemlaan 31B,  1901JM Castricum. De avond start om 19.00 uur. Opgeven voor de knoopavond kunt u door te mailen naar: gjmdz@hotmail.com. (Er is plaats voor veertig deelnemers en we werken volgens het principe ‘wie het eerst komt…..’).

 

   

 

Korte impressie NFB wedstrijd 20 oktober 2018

Op 20 oktober jl. ruim 130 mannen en vrouwen aan het vissen op het strand. De jaarlijkse NFB wedstrijd waarbij gestreden wordt om het Nederlands kampioenschap. Onder goede omstandigheden werd er gevist.


Er werd vanaf zes uur koffie geschonken in ons clubhuis en na de briefing en het verdelen van de plekken ging iedereen naar het strand. Vanaf 9 uur werd er begonnen met vissen en de vismeters hadden veel te meten.

 
Halverwege de ochtend kreeg iedereen een broodje warme worst op het strand wat zeer gewaardeerd werd.


Om 13.00u was het einde vissen en toog iedereen weer richting het clubhuis.
Inmiddels was het zonnetje erbij gekomen en kon er heerlijk op het terras gezeten worden.
De loten voor de tombola zijn bijna allemaal verkocht.

Na zich jarenlang te hebben ingezet als vrijwilliger deze dag kon Arie Brakenhoff nu een keer lekker meevissen. En hoe! Hij heeft de eer van de Salamander hoog gehouden en is mooi 2e geworden met 288 centimeter aan vis. Hij had 10 vissen met als grootste vis 1 van 32 centimeter.

Super gedaan.

Alle vrijwilligers deze dag heel erg bedankt; er is veel werk verzet.

 

 

Verbouwings Nieuws

Ons clubhuis heeft een ware metermafose ondergaan.

Dankzij de onvermoeibare inzet van vrijwilligers:Hans,Gerard.Co,Aad,René,Cor,Peter,Nico,Pieter,Gert en Frans wordt het mooier en duurzamer.

Er zijn ondertussen bergen werk verzet en nu kan de voorkant er ook weer jaren tegenaan. Kom alles eens bewonderen op de zaterdagmiddag inloop tussen 16.00u en 18.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

privacy wetgeving 2018.

het bestuur doet er alles aan om te voldoen aan deze nieuwe wet

klik op onderstaande link

Zeeboten en Strandvis vereniging de Salamander.AVG 2018

 

 

Op 6 mei zijn er tijdens de wedstrijd foto's gemaakt door Janny Borra

Wij danken haar hartelijk

                                                          

 

 

 

Het bestuur bestaat nu uit:

Gert-Jan de Zeeuw  Voorzitter

Nico Weel  Penningmeester

Lydia de Leur Secretaris

Piet Roos  Vice-Voorzitter

Gerard Duin  Bestuurslid

 

De kampioen van 2017/2018 is bekend

1e Peter Mourits

2e  Sjaak Tessel

3e Hielke Boomsma

kampioen 20147-2018 Peter Mourits

 

 

 

 Vandaag in het Noord-Hollands dagblad. Een mooi stukje over het verbod op het meenemen van de gevangen zeebaars. Ons lid John Willems is hierover geïnterviewd

Kijk bij Visvangst voor nieuwe vangsten van onze leden.

 

 

De data van de wedstrijden voor 2018 zijn bekend.

 

 

Wedstrijdschema  Zondagcompetitie 2018

21-01-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-02-2018

18-03-2018

23-03-2018 Jaarvergadering

15-04-2018

06-05-2018

20-05-2018

03-06-2018 Aanvang 08.00 uur.

01-07-2018 Aanvang 08.00 uur.

02-09-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-09-2018

14-10-2018

20-10-2018  N.F.B. wedstrijd georganiseerd door de Salamander.

11-11-2018

09-12-2018

23-12-2018 Kerstwedstrijd.

 

Wedstrijdschema Zomeravondcompetitie

15-06 -2018              17.47 H           01.45 L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-07-2018               16.45 H           00.56 L

27-07-2018               16.55 H           01.06 L

Aanvang 19.30 uur tot 22.30 uur.

10-08-2018               15.46 H           23.44 L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-08-2018               15.59 H           00.06 L

07-09-2018               14.40 H           22.46 L

Prijsuitreiking in clubhuis van de  Salamander

De afspraken betreffende de wedstrijdtijden ( zondagcompetitie ), het meten van de vis door twee mede vissers en de restrictie betreffende het SAS gebied en de bootvakken, gemarkeerd door geblokte vlaggen, blijven van kracht.

De wedstrijdcommissie heeft de getijdentabel van Getij.Nl. voor IJmuiden geraadpleegd en dagen geselecteerd waarbij met afgaand tij word gevist.

Met vriendelijke groet,

Kees Castricum,  Gert-Jan de Zeeuw. Zondag competitie.

Hielke Boomsma Zomeravond competitie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder de concept agenda voor de komende Algemene Ledenvergadering.

de definitieve agenda en de daarbij behorende stukken krijgen alle leden persoonlijk op papier ruim voor de ALV

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van

Zeeboten- vereniging de Salamander

Op vrijdag 23 Maart 2018

Aanvang 20.00u in het Clubhuis op Wouterland

 

1     Opening  

2     Mededelingen en mededelingen van huishoudelijke aard.

3     Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 2017

4     Ingekomen stukken

5     Jaarverslag   2017

6     Jaarrekening  2017

Toelichting door de penningmeester  : Nico Weel

Verslag van de kascommissie

7    Bestuursverkiezing:

Vacature Voorzitter :

Het bestuur stelt Gert-Jan de Zeeuw voor.

afgetreden en niet herkiesbaar :  Arie Brakenhoff .

Het bestuur stelt Gerard Duin voor.

Tegen kandidaten kunnen zich tot 16 maart 2018 aanmelden via de mail bij de secretaris of mondeling bij het bestuur. (lyddeleur@hotmail.com)

Pauze

8     Huldiging Kampioenen, bekendmaking nieuwe wedstrijddata.

 

9     Rondvraag.

 

10  Sluiting.

 

 

 

 

Per 29 oktober 2017 heeft de voorzitter zijn taken neergelegd. De Vice voorzitter neemt samen met de overige bestuursleden tot de volgende AlV zijn taken over.

 

 

 

het onderhoud aan ons clubgebouw gaat door

      

 

 

 

Er is begonnen met het onderhoud van ons clubhuis

 

 

 

 

De algemene leden vergadering is op 31 maart akkoord gegaan met de voorgestelde contributie verhoging per 01-01-2018

Kijk onder de knop "lidmaatschap'' voor de juiste informatie

 

 

 
 
 
 
 
Agenda Algemene ledenvergadering staat bij de kalander
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat foto's van onze boten op het strand

 

 

 

foto's van begin januari 2017

 

 

         

Denken jullie aan het overmaken van de contributie voor 1 maart

Op NL46RABO0311918344