Laatste Nieuws

Op 12 april is er een knoopavond in ons clubhuis

 

   

De Salamander knoopt de eindjes aan elkaar.

 

Onderlijnen knoopavond bij “zeeboten en strandvisvereniging De Salamander”

Vis je graag van strand, of pier? Dan mag je deze onderlijnen knoopavond niet missen.

Tijdens deze gezellige en informatieve avond krijg je les van experts. Zij leren je onderlijnen knopen, waarmee je verder gaat werpen en meer vis gaat vangen. Deze onderlijnen zijn niet standaard te kopen bij hengelsport speciaal zaken.

De te gebruiken materialen worden gesponsord door een regionale groothandel in hengelsportmaterialen. Tevens is er een hengelsportwinkelier aanwezig, zodat je, indien gewenst, nog materialen voor thuis kunt aanschaffen.

Iedere zeevisser is , na opgave deelname, welkom op vrijdagavond 12 april bij “zeeboten en strandvisvereniging De Salamander”. Sportpark “Wouterland” Van Haerlemlaan 31B,  1901JM Castricum. De avond start om 19.00 uur.

Opgeven voor de knoopavond kunt u door te mailen naar: gjmdz@hotmail.com. (Er is plaats voor veertig deelnemers en we werken volgens het principe ‘wie het eerst komt…..’).

 

 

 

Op 20 oktober jl. ruim 130 mannen en vrouwen aan het vissen op het strand. De jaarlijkse NFB wedstrijd waarbij gestreden wordt om het Nederlands kampioenschap.
Onder goede omstandigheden werd er gevist.


Er werd vanaf zes uur koffie geschonken in ons clubhuis en na de briefing en het verdelen van de plekken ging iedereen naar het strand.
Vanaf 9 uur werd er begonnen met vissen en de vismeters hadden veel te meten.

 
Halverwege de ochtend kreeg iedereen een broodje warme worst op het strand wat zeer gewaardeerd werd.


Om 13.00u was het einde vissen en toog iedereen weer richting het clubhuis.
Inmiddels was het zonnetje erbij gekomen en kon er heerlijk op het terras gezeten worden.
De loten voor de tombola zijn bijna allemaal verkocht.

Na zich jarenlang te hebben ingezet als vrijwilliger deze dag kon Arie Brakenhoff nu een keer lekker meevissen. En hoe! Hij heeft de eer van de Salamander hoog gehouden en is mooi 2e geworden met 288 centimeter aan vis. Hij had 10 vissen met als grootste vis 1 van 32 centimeter.

Super gedaan.

Alle vrijwilligers deze dag heel erg bedankt; er is veel werk verzet.

 

 

Verbouwings Nieuws

Ons clubhuis heeft een ware metermafose ondergaan.

Dankzij de onvermoeibare inzet van vrijwilligers:Hans,Gerard.Co,Aad,René,Cor,Peter,Nico,Pieter,Gert en Frans wordt het mooier en duurzamer.

Er zijn ondertussen bergen werk verzet en nu kan de voorkant er ook weer jaren tegenaan. Kom alles eens bewonderen op de zaterdagmiddag inloop tussen 16.00u en 18.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

privacy wetgeving 2018.

het bestuur doet er alles aan om te voldoen aan deze nieuwe wet

klik op onderstaande link

Zeeboten en Strandvis vereniging de Salamander.AVG 2018

 

 

Op 6 mei zijn er tijdens de wedstrijd foto's gemaakt door Janny Borra

Wij danken haar hartelijk

                                                          

 

 

 

Het bestuur bestaat nu uit:

Gert-Jan de Zeeuw  Voorzitter

Nico Weel  Penningmeester

Lydia de Leur Secretaris

Piet Roos  Vice-Voorzitter

Gerard Duin  Bestuurslid

 

De kampioen van 2017/2018 is bekend

1e Peter Mourits

2e  Sjaak Tessel

3e Hielke Boomsma

kampioen 20147-2018 Peter Mourits

 

 

 

 Vandaag in het Noord-Hollands dagblad. Een mooi stukje over het verbod op het meenemen van de gevangen zeebaars. Ons lid John Willems is hierover geïnterviewd

Kijk bij Visvangst voor nieuwe vangsten van onze leden.

 

 

De data van de wedstrijden voor 2018 zijn bekend.

 

 

Wedstrijdschema  Zondagcompetitie 2018

21-01-2018

 

 

 

 

 

 

 

18-02-2018

18-03-2018

23-03-2018 Jaarvergadering

15-04-2018

06-05-2018

20-05-2018

03-06-2018 Aanvang 08.00 uur.

01-07-2018 Aanvang 08.00 uur.

02-09-2018

 

 

 

 

 

 

 

16-09-2018

14-10-2018

20-10-2018  N.F.B. wedstrijd georganiseerd door de Salamander.

11-11-2018

09-12-2018

23-12-2018 Kerstwedstrijd.

 

Wedstrijdschema Zomeravondcompetitie

15-06 -2018              17.47 H           01.45 L

 

 

 

 

 

 

 

13-07-2018               16.45 H           00.56 L

27-07-2018               16.55 H           01.06 L

Aanvang 19.30 uur tot 22.30 uur.

10-08-2018               15.46 H           23.44 L

 

 

 

 

 

 

 

24-08-2018               15.59 H           00.06 L

07-09-2018               14.40 H           22.46 L

Prijsuitreiking in clubhuis van de  Salamander

De afspraken betreffende de wedstrijdtijden ( zondagcompetitie ), het meten van de vis door twee mede vissers en de restrictie betreffende het SAS gebied en de bootvakken, gemarkeerd door geblokte vlaggen, blijven van kracht.

De wedstrijdcommissie heeft de getijdentabel van Getij.Nl. voor IJmuiden geraadpleegd en dagen geselecteerd waarbij met afgaand tij word gevist.

Met vriendelijke groet,

Kees Castricum,  Gert-Jan de Zeeuw. Zondag competitie.

Hielke Boomsma Zomeravond competitie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder de concept agenda voor de komende Algemene Ledenvergadering.

de definitieve agenda en de daarbij behorende stukken krijgen alle leden persoonlijk op papier ruim voor de ALV

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van

Zeeboten- vereniging de Salamander

Op vrijdag 23 Maart 2018

Aanvang 20.00u in het Clubhuis op Wouterland

 

1     Opening  

2     Mededelingen en mededelingen van huishoudelijke aard.

3     Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 2017

4     Ingekomen stukken

5     Jaarverslag   2017

6     Jaarrekening  2017

Toelichting door de penningmeester  : Nico Weel

Verslag van de kascommissie

7    Bestuursverkiezing:

Vacature Voorzitter :

Het bestuur stelt Gert-Jan de Zeeuw voor.

afgetreden en niet herkiesbaar :  Arie Brakenhoff .

Het bestuur stelt Gerard Duin voor.

Tegen kandidaten kunnen zich tot 16 maart 2018 aanmelden via de mail bij de secretaris of mondeling bij het bestuur. (lyddeleur@hotmail.com)

Pauze

8     Huldiging Kampioenen, bekendmaking nieuwe wedstrijddata.

 

9     Rondvraag.

 

10  Sluiting.

 

 

 

 

Per 29 oktober 2017 heeft de voorzitter zijn taken neergelegd. De Vice voorzitter neemt samen met de overige bestuursleden tot de volgende AlV zijn taken over.

 

 

 

het onderhoud aan ons clubgebouw gaat door

      

 

 

 

Er is begonnen met het onderhoud van ons clubhuis

 

 

 

 

De algemene leden vergadering is op 31 maart akkoord gegaan met de voorgestelde contributie verhoging per 01-01-2018

Kijk onder de knop "lidmaatschap'' voor de juiste informatie

 

 

 
 
 
 
 
Agenda Algemene ledenvergadering staat bij de kalander
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat foto's van onze boten op het strand

 

 

 

foto's van begin januari 2017

 

 

         

Denken jullie aan het overmaken van de contributie voor 1 maart

Op NL46RABO0311918344