Wedstrijdreglement

 

Wedstrijdreglement Zeevisvereniging De Salamander vanaf 1 april 2020

 • 1. Wedstrijdreglement Zeevisvereniging De SalamanderDe wedstrijden worden door de wedstrijdcommissie van tevoren bepaald voor de duur van 1 jaar. Een jaar loopt van 1 april tot en met 30 maart. Het wedstrijdprogramma zal “ter medeneming” op de jaarvergadering aanwezig zijn. De wedstrijden van 1 januari tot aan de eerstvolgende jaarvergadering zal u in november/december medegedeeld worden.
 • 2. Het inleggeld is bepaald op 5 Euro voor volwassenen en 0 Euro voor kinderen onder de 18 jaar.
 • 3. Wedstrijden gaan ten alle tijden door tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.
 • 4. Wedstrijden vangen altijd om 9 uur aan en eindigen om 12 uur, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.
 • 5. Bij het inkorten van de wedstrijd vanwege slecht weer of de veiligheid is de op dat moment gevangen vis bepalend voor de uitslag.
 • 6. Men is vrij om te vissen waar men wil met inachtneming van een veilige marge tussen de vissers onderling.
 • 7. Er mag maximaal met 2 hengels gevist worden. Per hengel mogen maximaal 3 haken gebruikt worden.
 • 8. Een reservehengel mag gereed staan, echter zonder beaasde onderlijn.
 • 9. Het is toegestaan om 2 beaasde onderlijn gereed te hebben met inachtneming van punt 10 van dit wedstrijdreglement.
 • 10. Het is toegestaan om met een vliegenhengel te vissen.
 • 11. Aas moet te alle tijden zelf worden aangeschaft.
 • 12. Alles wat maar ook tot aas kan dienen is toegestaan om te gebruiken.
 • 13. Waden is toegestaan met inachtneming van de veiligheid.
 • 14. Men is verplicht gevangen vis met respect te behandelen.
 • 15. Vissen die ter meting worden aangeboden, moeten minimaal 10 cm lang zijn.
 • 16. Wettelijk ondermaatse vis, doch langer dan 10 cm, moet ter plaatse worden gemeten en teruggezet. Meting dient te geschieden met minimaal 2 getuigen.
 • 17. Zijn er geen getuigen bij u in de buurt dan dient u alle vis in goede conditie [een emmer] mee te nemen tot het punt dat u 2 getuigen heeft gevonden die u kunnen assisteren bij de meting. U dient zelf zorg te dragen voor het terugzetten van de vis die u niet wilt en mag meenemen.
 • 18. Wettelijk maatse vis die men wil terugzetten, dient na meting met minimaal 2 getuigen, voorzichtig teruggezet te worden.
 • 19. Om afrondingsverschillen te niet te doen, ronden we alles op naar hele centimeters. Een vis van 19.1, 19.2, 19.3 en ga zo maar door is dus altijd 20 centimeter.
 • 20. Wettelijk maatse vis die men wil meenemen voor eigen consumptie dient direct na de vangst gedood te worden. Meting van deze vis geschiedt bij het clubgebouw of onder toezicht van 2 getuigen.
 • 21. Als getuigen worden onderkend alléén medewedstrijdvissers. De wedstrijdleiding bepaald in deze bij twijfel.
 • 22. De winnaar is diegene met het meest aantal gevangen cm. Bij een gelijk aantal cm, wint de deelnemer met de meeste vis. Is dat ook gelijk dan wint de deelnemer met de grootst gevangen vis en mocht dat ook gelijk zijn dan bepaald het lot [kop of munt] de winnaar.
 • 23. Wordt een vis gevangen door 2 vissers dan is de vis voor die visser waarvan de haak in de bek zit. Is dit voor beide vissers het geval dan telt de vis voor beide deelnemers. Het laatste gaat ook op als de haak van beide vissers niet in de bek zit.
 • 24. Alleen vis gevangen aan de eigen uitrusting mag ter meting worden aangeboden.
 • 25. De puntentoekenning zal geschieden volgens de op de jaarvergadering afgesproken puntenmethodiek.
 • 26. Men is verplicht om zijn visplek na afloop van een wedstrijd schoon achter te laten. Vis die men ter meting aanbiedt bij het clubgebouw moet meegenomen worden.
 • 27. Men is verplicht om bij het verlaten van het clubgebouw dit schoon achter te laten. Restafval, misschien niet van u, moet in de daarvoor bestemde afvalemmers.
 • 28. Waarin dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn bindend.

Het bestuur en de wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van materialen c.q. uitrusting en lichamelijk letsel.

Aldus opgesteld d.d. 6 april 2009.
De wedstrijdleiding.