Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Zeevisvereniging De Salamander vanaf 2 April 2019

 1. De wedstrijden worden door de wedstrijdcommissie van tevoren bepaald voor de duur van 1 jaar. Een jaar loopt van 1 april tot en met 30 maart. Op de website vind je de meest up to date informatie.
 2. Het inleggeld is bepaald op 5 Euro voor volwassenen en 0 Euro voor kinderen onder de 18 jaar.
 3. De wedstrijd gaat ten alle tijden door tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.
 4. De wedstrijd begint om 9 uur en eindigt om 12 uur.
 5. Bij het inkorten van de wedstrijd vanwege slecht weer en/of de veiligheid van de deelnemers kan niet meer gegarandeerd worden, is de op dat moment gevangen vis bepalend voor de uitslag.
 6. Het wedstrijdveld loopt van de strandopgang Stille strand tot aan de strandopgang bij strandpaviljoen Bad Noord.
 7. Het wedstrijdveld is opgedeeld in drie vakken. Te weten vak A, vak B en vak C. Vak A loopt van strandopgang Stille strand tot aan het Sports @ Sea clubgebouw. Vak C loopt van strandopgang strandpaviljoen Bad Noord tot aan strandpaviljoen De Deining. Tussen vak A en vak C ligt vak B. Strandpaviljoen De Deining en het Sports @ Sea clubgebouw vallen binnen vak B.
 8. Tijdens de wedstrijden is het niet toegestaan om voor het Sports @ Sea clubgebouw te vissen.
 9. Binnen de vakken A, B en C is men vrij om te vissen waar men wil met inachtneming van een veilige marge tussen de vissers onderling.
 10. Verkassen binnen een en hetzelfde vak is toegestaan. Tijdens een wedstrijd verkassen naar een ander vak is niet toegestaan.
 11. Er mag met maximaal 2 hengels gevist worden. Per hengel mogen maximaal 3 haken gebruikt worden.
 12. Een reservehengel mag gereed staan, echter zonder beaasde onderlijn.
 13. Het is toegestaan om beaasde onderlijnen gereed te hebben. Wees alert op loslopende honden!
 14. Ander soortige hengels zoals bijvoorbeeld een vliegenhengel of een spinhengel zijn toegestaan met inachtneming van punt 11 van dit wedstrijdreglement.
 15. Alle soorten aas zijn toegestaan. Dus ook kunstaas.
 16. Aas dient men zelf aan te schaffen.
 17. Waden is toegestaan met inachtneming van de veiligheid.
 18. Men is verplicht gevangen vis met respect te behandelen.
 19. Vissen die ter meting worden aangeboden, moeten minimaal 10 cm lang zijn.
 20. Alle gevangen vis, mits langer dan 10 cm, moet in hele centimeters naar boven afgerond worden. Een vis van 11.1 cm is dus 12 cm. Een vis met een lengte van 9.9 cm telt niet mee.
 21. Het meten van de vis dient door een andere visser dan uzelf gedaan te worden.
 22. Is de vis niet voor eigen consumptie dan dient deze direct na de meting door de visser die de vis heeft gemeten, teruggegooid te worden. Vis die voor eigen consumptie is bedoeld, moet na meting direct worden gedood en apart opgeborgen worden. Bij het meenemen van vis voor eigen consumptie dient met de wettelijke regelingen in acht te nemen.
 23. Men is verplicht om een geschikte diervriendelijke bewaaremmer mee te nemen. Dit om vis in te bewaren als men niet direct de vis kan laten meten door een mede visser.
 24. Wordt een vis gevangen door 2 vissers dan is de vis voor die visser waarvan de haak in de bek zit. Is dit voor beide vissers het geval dan telt de vis voor beide deelnemers. Het laatste gaat ook op als de haak van beide vissers niet in de bek zit.
 25. Alleen vis gevangen aan de eigen uitrusting mag ter meting worden aangeboden.
 26. De puntentoekenning zal geschieden volgens de NFB methodiek. Ieder vak kent zijn eigen nr. 1. Uit die drie nummers 1 wordt de visser met de meeste centimeters de dagwinnaar. De nummer 1 die daarna de meeste centimeters heeft, wordt nummer 2 in het dagklassement en de nummer 1 met de minste centimeters wordt nummer 3 in het dagklassement. De nummers 2 uit de diverse vakken verdelen de plaatsen 4, 5 en 6. De nummers 3 uit de diverse vakken verdelen de plaatsen 7,8 en 9. Deze methode gaat door tot de laatste visser die vis heeft gevangen. De puntentelling gaat door tot en met de laatste visser die vis heeft gevangen. Zijn er 25 vissers die vis hebben gevangen, dan wordt er dus doorgeteld tot en met 25. De vissers die niets hebben gevangen, krijgen in dit geval dan 26 punten en competitievissers die er toevallig deze dag niet bij konden zijn, krijgen 27 punten.
 27. Men is verplicht om zijn visplek na afloop van een wedstrijd schoon achter te laten.
 28. Waarin dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Deze beslissing is bindend.

Het bestuur en de wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van materialen c.q. uitrusting en lichamelijk letsel.

Aldus opgesteld d.d. 28 april 2019.
De wedstrijdleiding.

 

Wedstrijdreglement Zeevisvereniging De Salamander gebruikt tot 1 april 2019

 • 1. Wedstrijdreglement Zeevisvereniging De SalamanderDe wedstrijden worden door de wedstrijdcommissie van tevoren bepaald voor de duur van 1 jaar. Een jaar loopt van 1 april tot en met 30 maart. Het wedstrijdprogramma zal “ter medeneming” op de jaarvergadering aanwezig zijn. De wedstrijden van 1 januari tot aan de eerstvolgende jaarvergadering zal u in november/december medegedeeld worden.
 • 2. Het inleggeld is bepaald op 5 Euro voor volwassenen en 0 Euro voor kinderen onder de 18 jaar.
 • 3. Wedstrijden gaan ten alle tijden door tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.
 • 4. Wedstrijden vangen altijd om 9 uur aan en eindigen om 12 uur, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.
 • 5. Bij het inkorten van de wedstrijd vanwege slecht weer of de veiligheid is de op dat moment gevangen vis bepalend voor de uitslag.
 • 6. Men is vrij om te vissen waar men wil met inachtneming van een veilige marge tussen de vissers onderling.
 • 7. Er mag maximaal met 2 hengels gevist worden. Per hengel mogen maximaal 3 haken gebruikt worden.
 • 8. Een reservehengel mag gereed staan, echter zonder beaasde onderlijn.
 • 9. Het is toegestaan om 2 beaasde onderlijn gereed te hebben met inachtneming van punt 10 van dit wedstrijdreglement.
 • 10. Het is toegestaan om met een vliegenhengel te vissen.
 • 11. Aas moet te alle tijden zelf worden aangeschaft.
 • 12. Alles wat maar ook tot aas kan dienen is toegestaan om te gebruiken.
 • 13. Waden is toegestaan met inachtneming van de veiligheid.
 • 14. Men is verplicht gevangen vis met respect te behandelen.
 • 15. Vissen die ter meting worden aangeboden, moeten minimaal 10 cm lang zijn.
 • 16. Wettelijk ondermaatse vis, doch langer dan 10 cm, moet ter plaatse worden gemeten en teruggezet. Meting dient te geschieden met minimaal 2 getuigen.
 • 17. Zijn er geen getuigen bij u in de buurt dan dient u alle vis in goede conditie [een emmer] mee te nemen tot het punt dat u 2 getuigen heeft gevonden die u kunnen assisteren bij de meting. U dient zelf zorg te dragen voor het terugzetten van de vis die u niet wilt en mag meenemen.
 • 18. Wettelijk maatse vis die men wil terugzetten, dient na meting met minimaal 2 getuigen, voorzichtig teruggezet te worden.
 • 19. Om afrondingsverschillen te niet te doen, ronden we alles op naar hele centimeters. Een vis van 19.1, 19.2, 19.3 en ga zo maar door is dus altijd 20 centimeter.
 • 20. Wettelijk maatse vis die men wil meenemen voor eigen consumptie dient direct na de vangst gedood te worden. Meting van deze vis geschiedt bij het clubgebouw of onder toezicht van 2 getuigen.
 • 21. Als getuigen worden onderkend alléén medewedstrijdvissers. De wedstrijdleiding bepaald in deze bij twijfel.
 • 22. De winnaar is diegene met het meest aantal gevangen cm. Bij een gelijk aantal cm, wint de deelnemer met de meeste vis. Is dat ook gelijk dan wint de deelnemer met de grootst gevangen vis en mocht dat ook gelijk zijn dan bepaald het lot [kop of munt] de winnaar.
 • 23. Wordt een vis gevangen door 2 vissers dan is de vis voor die visser waarvan de haak in de bek zit. Is dit voor beide vissers het geval dan telt de vis voor beide deelnemers. Het laatste gaat ook op als de haak van beide vissers niet in de bek zit.
 • 24. Alleen vis gevangen aan de eigen uitrusting mag ter meting worden aangeboden.
 • 25. De puntentoekenning zal geschieden volgens de op de jaarvergadering afgesproken puntenmethodiek.
 • 26. Men is verplicht om zijn visplek na afloop van een wedstrijd schoon achter te laten. Vis die men ter meting aanbiedt bij het clubgebouw moet meegenomen worden.
 • 27. Men is verplicht om bij het verlaten van het clubgebouw dit schoon achter te laten. Restafval, misschien niet van u, moet in de daarvoor bestemde afvalemmers.
 • 28. Waarin dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn bindend.

Het bestuur en de wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van materialen c.q. uitrusting en lichamelijk letsel.

Aldus opgesteld d.d. 6 april 2009.
De wedstrijdleiding.