De fusie van alle hengelsportverenigingen van Castricum is een feit. De Zeeboten  en strandvisvereniging de Salamander is onderdeel geworden van Sportvisserij Castricum en gaat verder onder de naam afdeling Salamander. U kunt op ons vinden op de site van Sportvisserij Castricum.

 De Salamander 50 jaar!

 

De volgende wedstrijden beginnen weer om 09.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

Uitslag Extra ledenvergadering  26 augustus

De tweede algemene ledenvergadering betreffend de fusie van de Salamander met alle visclubs in de CAL-gemeente naar  Sportvisserij Castricum  heeft zaterdag 26 augustus plaats gevonden. Alle aanwezige leden waren voor de fusie, dus een unaniem besluit. Hierdoor staat niets een samengaan met de overige visverenigingen binnen de CAL in de weg.