Alle records gebroken ?

Alle records gebroken ?

Alle records gebroken ?

Met lichte spanning stapte ik vanmorgen 15-10-2017, in mijn autootje. Gistermiddag, rijdend op de A2, veranderde het tevreden gesnor van de motor in een narrig gebrom. Een chronisch gebrek aan motorvermogen openbaarde zich, tezamen met allerlei feestverlichting op het dashboard. Met samengeknepen billen reed ik huiswaarts. Gaandeweg borrelde alle mogelijke doemscenario’s naar boven. Zou dit misschien het einde zijn van een innige relatie met mijn “sjeeske”. Gelukkig kwam ik zonder verdere problemen thuis. Diverse keren starten leverde echter geen verbetering op. Een blik onder de motorkap, waar zat die ontgrendelknop ook al weer leerde mij niets. De laatste keer dat ik aan een auto sleutelde hadden deze nog geen electronica aan boord.Tijdens een bezoek aan het clubhuis, werden allerlei suggesties aangedragen betreffende het probleem. Niet veel wijzer keerde ik later terug naar huis en met de moed der wanhoop startte ik nogmaals. Geen soelaas. Het probleem was niet op miraculeuze verdwenen. Dan morgen maar op goed geluk naar het strand .
Toen ik startte spinde de motor echter weer als vanouds en was de feestverlichting gereduceerd tot één lampje. Zonder problemen kwam ik dan ook aan op het strand om samen met Hielke en Jacco een stek te gaan zoeken. Ter hoogte van de antenne vond ik het welletjes . Terwijl de andere twee nog wat noordelijke gingen tuigde ik mijn hengels op. Later kwam Co rechts van mij staan. Met enige belangstelling keek toe hoe Co, innovatief en baanbrekend als altijd, zijn hengels optuigde.
Om negen uur konden we met opkomend water beginnen. Met één lijn vlak voor de bank en één ver weg begon ik deze wedstrijd. Na enige tijd dacht ik op mijn lichte hengel leven te zien. Het binnen- draaien ging behoorlijk zwaar en jullie raden het al, apenhaar. G$%#d*&!me, weer zo’n dot van die troep. Na flink wat gepluk ontwaarde ik toch nog een wijting van 21 cm. Ook aan mijn andere hengel zat een dot van die zooi. Terwijl het water langzaam opkwam, de branding afnam en het zonnetje steeds meer kracht kreeg begonnen de vangsten toe te nemen. Botjes en botten, alleen of met tweeën kwamen aan land. Ook Co kwam regelmatig even wat vis laten meten. Aan belangstelling geen gebrek. Regelmatig werden er door voorbijgangers vragen gesteld en kinderen vonden het reuze spannend om een vis terug te zetten. Met een totaal van 3 meter 26 kon ik deze wedstrijd afsluiten.
Op de eerste plaats is geëindigd : Peter Mourits met 14.24 meter.
Op de tweede plaats is geëindigd: Sjaak Tessel met 8.40 meter.
Op de derde plaats is geëindigd: Cor Zonneveld met 5.69 meter.
Onder de gelukkigen voor de tombolabonnen waren Leon Juffermans en Kees Jan Castricum .
Wist U dat :
Er totaal 103 meter vis is gevangen.
Martien Duin met kunstaas heeft gevist en daarmee toch vier botten wist te verschalken.
Thijs Brakenhof zijn opa Arie versloeg met 49 centimeter.
Thijs ook goed werk verrichte bij de prijsuitreiking.
Co Molenaar genderneutraal vist.
Diezelfde Co ook vegetarisch vist getuige de hoop apenhaar bij zijn hengels.
Er over een lengte van 5 kilometer op het strand van Heemskerk 1 miljoen m3 zand is opgespoten en dat onze visvangst daar tot nu toe niet onder heeft geleden.
Ben Prins een paar dagen geleden in één haal een flinke bot en een grote zeebaars haakte.
Dit wel ten koste van zijn hengeltop ging.
Hielke weigerde een baarsje van 41 cm weg te geven of te verkopen
Niet voor twee Euro en ook niet voor twee Euro en een zoen op zijn voorhoofd.
Mijn autootje inmiddels door Garage Dick de Winter is gemaakt en dat het de bobine was.
De eerstvolgende wedstrijd plaats vind op 29 oktober.
Peter Mourits maar mee moet emigreren met Jacco.
Hij waarschijnlijk onder een putdeksel nog een visje weet te vangen.
Ik de auto had verruild voor de fiets en het daarom gezellig en laat werd.
Nico mij veilig naar het eind van de Bakkummerstraat heeft gebracht.
Ik gelukkig maandag vrij was.
Ik het nog één keertje ga zeggen.
De wedstrijd van 5 november is verplaatst naar 29 oktober.
Ik u allen groet.
Gert-Jan de Zeeuw.