Heel veel APV

APV regels competitiewedstrijden, gebruik tractor en/of Quad

Voor al onze competitiewedstrijden vragen wij jaarlijks een APV vergunning aan bij Gemeente Castricum. Deze aanvraag doen wij in de maand januari. Tevens verzorgen wij dan voor al onze leden met een eigen tractor en/of Quad een vergunning om tijdens deze competitiewedstrijden met een tractor of Quad op het strand van Castricum aan Zee te mogen rijden. Misschien ten overvloede, maar deze vergunning is dus alleen geldig tijdens de competitiewedstrijden van Zeevisvereniging De Salamander en je moet hem verplicht bij je hebben als je tijdens een competitiewedstrijd van Zeevisvereniging de Salamander met je tractor of Quad over het strand rijdt. Eigenaren van een tractor en/of Quad waarvoor vergunning is aangevraagd, krijgen een gemeentelijke slagboompas waarmee zij het strand op kunnen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van je tractor en/of Quad. Zeevisvereniging de Salamander dekt geen schade die jij veroorzaakt met je tractor of Quad.

In alle andere gevallen, zowel in de zomer als in de winter, is het gebruik van uw eigen tractor of Quad niet toegestaan op het strand van Castricum aan Zee. Bent u bootlid en wilt u uw boot vanaf het strand te water laten, dan kunt u gebruik maken van onze eigen clubtractor. Deze tractor heeft een eigen slagboompas en als clublid zal u verteld worden waar u deze pas kunt vinden. Komt nog bij dat voor het gebruik van deze tractor "venstertijden" gelden. Venstertijden zijn; 1 april tot 1 november voor 10 uur en na 18 uur en 1 november tot  1 april de gehele dag met uitzondering van zon en feestdagen , dan geld weer voor 10 uur en na 18 uur. Dus ook voor de enkele wintervisser met boot; clubtractor gebruiken.Deze staat voor U klaar in ons club gebouw.

Artikel 5:44

Op grond van artikel 5:44, van de APV, is het verboden, uit oogpunt van de veiligheid, te vissen met vaste vistuigen. Onder vaste vistuigen wordt verstaan artikel 1:1, aanhef en onder q, van de APV: vaste tuigen of instrumenten om vis mee te vangen, waaronder in ieder geval begrepen visnetten, fuiken, warnetten, staande netten. Het verbod geldt overigens niet voor het vissen met vaste vistuigen vanaf een boot door beroepsvissers, mits duidelijke markeerboeien worden gehanteerd en het vaste vistuig buiten de zone van 300 meter gemeten vanaf de laagwaterlijn blijft.