It giet oan 2

It giet oan 2

It giet oan 2
Was het de hele week zomers weer geweest, aangename temperatuur, droog en weinig wind, richting het weekend besloot moedertje natuur dat het nog steeds voorjaar was. De wind trok aan en vanuit het zuidwesten trok een regenfront richting de vaderlandse kust. En zo kon het gebeuren dat ik, luisterend naar de wind en de regen zondagmorgen 3 maart bíjna besloot om maar thuis te blijven. Iedere vezel in mijn lijf verzette zich tegen het idee om op te staan en de elementen te trotseren. Maar ja, noblesse oblige of te wel adel verplicht. Als wedstrijdsecretaris reken ik het tot mijn plicht om elke wedstrijd te vissen. En net als vier weken geleden waaide en regende het. Omdat ik getipt was over een mooi “gaatje” ter hoogte van club Sand voerde deze morgen de tocht ditmaal zuidwaarts. Aanvankelijk stond ik recht voor club Sand. Op advies van Cor Juffermans, die even later aan kwam wandelen, pakte ik mijn spullen op en liep nog wat verder de zuid in. Geflankeerd door Cor Juffermans en Willem Olbers begon ik de wedstrijd met de stille hoop op een visje. De wind leek wel wat af te zakken en ook de regen werd minder. Hier en daar werd er al een visje gevangen. Na enige tijd besloot ik binnen te draaien. Groot was mijn verbazing toen ik een botje ontwaarde. Gelukkig van die vervelende nul af. Ook Willem zag ik vis vangen. Nog zuidelijker stonden Jan Stroomer en Sjaak Tessel lekker te vissen. Zo af en toe kon ik nog een visje noteren. Helaas trok het laatste uur de wind flink aan en ook de regen nam weer toe. Met 5 visjes, een bot en vier scharretjes, in totaal 100 cm kon ik de wedstrijd afsluiten. Willem Olbers kon op het einde vande wedstrijd nog een doublet mooie botten binnendraaien waarmee hij mij passerde in de einduitslag.
Op de eerste plaats : Hielke Boomsma met 6.51 meter.
Op de tweede plaats : Gertje Groentjes met 3.02 meter.
Op de derde plaats : Peter Mourits met 2.84 meter.
Wist U dat:
Er met 17 man 26.86 meter vis is gevangen en er 6 man de nul hielden.
Van de karrenbrigade er verschillende hun hengels maar ingepakt lieten.
Het volgens Willem Olbers droog zou worden en blijven.
Hij bij buienradar echter de locatie Tenerife had ingevoerd.
Diezelfde Willem Olbers een ingreep aan zijn neus moet ondergaan.
Hij reeds droomde van een mooie nachtzuster.
Deze ingreep echter poliklinisch is zodat hij tot zijn grote teleurstelling de nachtzuster wel kan vergeten.
Co recht voor club Sand stond van waaruit iedere zondag de zwemmers te water gaan.
Zo ook deze zondag.
Co geen vis ving maar wel een rode onderbroek.
Sjaak Tessel zijn spullen te water zag gaan maar gelukkig alles terug vond. En ook bemerkte dat hij met zijn capuchon af veel verder gooide.                             

Jan Stroomer al zijn vis ving met aas van 4 dagen oud en met de verse pieren niks.  
Er nog één wedstrijd te vissen is in deze competitie.
Met tien punten tussen de nummers een en twee kan het nog spannend worden.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan de Zeeuw