Nieuwjaarsreceptie 2016

Nieuwjaarsreceptie 2016

Net als voorgaande jaren nam HengelSportverenigingCastricum het initiatief om samen met vliegvisvereniging ” de Steenvlieg “, voorheen beter bekend als ” de Natte Nimf ” en         ” de Salamander ” een nieuwjaarsreceptie te houden in het clubhuis op Wouterland. Aangezien schrijver dezes het donkerbruine vermoeden had,  het niet droog te houden,  was de fiets wel het meest aangewezen vervoersmiddel voor die gelegenheid.  Ietwat verlaat, waarom zou ik  altijd de eerste zijn, betrad ik het gezellige clubhuis waar het reeds een drukte van belang was. Na iedereen te hebben begroet met het toewensen van al wat wenselijk is voor 2016 kwam als vanzelf bij de bar waar Gert Groentjes mij terstond een  ” Rooie”  aanreikte in ruil voor een consumptiebon. Tijdens een geanimeerd gesprek viel mij een onbekend geluid op. Toen ik daar gewag van maakte werd mij uitgelegd dat dit geluid het slijpen van de messen was. Daar de competitie van de Salamander ongekend spannend is worden door de diverse kandidaten voor een ereplaats de messen geslepen. Dit beloofd veel voor de laatste helft van de competitie. Op gezette tijden kwam er blad met kaas en worst voorbij en later in de middag  nog bitterballen en warme snacks, naar ik meen, gesponsord door H.V.C .   Alhoewel  niet iedereen op de hoogte kon worden gesteld  van de receptie was de opkomst goed en  de sfeer uitstekend. Daar gezelligheid geen tijd kent verliet ik uiteindelijk rond 20.00 uur Wouterland om enige tijd later ongedeerd op de bank in slaap te vallen. Al met al een gezellige receptie waarbij leden van alle drie de hengelsportverenigingen  aanwezig waren .

Gert-Jan de Zeeuw